Vážení klienti, dovolujeme si vás upozornit, že od 29. 3. - 1. 4. 2024 nebudou expedovány objednávky z důvodu Velikonočních svátků. Přejeme vám krásné Velikonoce.

Návod pro klasické zdění luxferových stěn

klasmont

 

Materiál potřebný k sestavení stěny:

  • Malta na sklo značky SEVES v bílé nebo šedé barvě
  • Dilatační spoj s jednou přilnavou stranou
  • Vodicí spoj
  • Tyčové prvky z nerez oceli o průměru 6 mm
  • Distanční prvky z umělé hmoty SEVES
  • Spárovací hmota pro vyplnění spár

1. Přípravná fáze

mont1

 

Ověřte, zda je opěrná rovina/kotvicí plocha dokonale svislá i vodorovná, použijte přitom vodováhu. Očistěte kontaktní plochy. Narýsujte prostorové rozměry stěny (tloušťka, délka a výška). Vymezte základnu stěny pomocí dvou dřevěných lišt. Rozmístěte kalandry (válce sloupky) na vzdálenost přibližně 60-80 cm, abyste zkontrolovali svislost stěny (v případě, že se jedná o zakřivené stěny, umístěte kalandry vždy po každých dvou skleněných blocích).

Stěny vytvořené tvárnicemi považujte za samonosné, v žádném případě je nezatěžujte břemeny či zatěžováním horními anebo bočními stěnami.

mont2 Umístěte kluzný resp. vodicí spoj mezi dvě dřevěné lišty v základu stěny, poté umístěte dilatační spoj na obvodové stěny. Připravte vyvýšený pás tak, že vylijete maltu na sklo přímo na kluzný resp. vodicí spoj. Doporučovaná minimální tloušťka 3 cm. Na boční opěře vyznačte body, ve kterých budou provedené otvory k uložení tyčoviny z nerez oceli za účelem armování.

2. Provedení

mont3 Před započetím sestavování stěny si ověřte celistvost každé jednotlivé tvárnice. SEVES poskytuje záruku na výrobek až do okamžiku jeho instalace. Vezměte první tvárnici a zednickou lžící rozetřete maltu po jedné straně. Umístěte tvárnici proti zdi a současně ji vyrovnejte do roviny na pásu, položte stranu s maltou proti dilatačnímu spoji a udržujte od tohoto spoje odstup alespoň 1 cm, poté vyplňte vzniklý meziprostor maltou.
mont4 Vezměte další tvárnici a zopakujte shora popsaný postup, dávejte přitom pozor, abyste položili stranu s maltou vedle té, která byla položena předtím. Nyní vložte první distanční prvek z umělé hmoty mezi tyto dva kusy a dále opakujte postup pokládání skleněných prvků a distančních prvků, dokud nedokončíte celou řadu.

3. Dokončovací fáze, čištění a ochrana

mont5

Umístěte vodorovně první nerezovou ocelovou tyč oceli tak, že jeden její konec nasunete do otvoru, který jste vytvořili předtím proti zdi, a ustavte ji přímo na distanční prvky z umělé hmoty.

Po dokončení celé řady zkontrolujte svislost a vodorovnost stěny. Počítejte s vložením armovacích tyčových prvků jak u vodorovných spár, tak u svislých spár, zabraňte tomu, aby se tyto prvky dotýkaly skla. Předtím, než budete pokládat poslední horní řadu, umístěte proti stropu dilatační spoj. Vyčistěte veškeré zbytky malty mezi jednotlivými skleněnými kusy a dále mezi skleněnými kusy a obvodovými konstrukcemi, ještě než malta ztuhne.

mont7 Před zahájením tmelení zkontrolujte, zda malta řádně doschla. Odstraňte vnější destičky distančních prvků z umělé hmoty, použijte přitom takový nástroj, aby nedošlo k poškrábání povrchu skla.
mont8 Rozetřete maltu na sklo měkkým hladítkem, dávejte přitom pozor, abyste řádně vyplnili spáry. Vyčkejte, až tmel zatuhne a poté jej začněte lehce vyhlazovat pomocí vlhké, čisté houby, dokud je tmel ještě vlhký. Začněte s čištěním jednotlivých skleněných kusů, používejte přitom houbu nebo měkký, čistý a navlhčený hadřík. Hadřík je nutno často máchat v čisté vodě; dávejte také pozor, abyste nepoškrábali sklo.

 

V případě, že je nutné odstranit ze skla případné zatvrdlé šmouhy či skvrny od malty, použijte roztok kyseliny chlorovodíkové (například kyselinu solnou, produkty k odstranění vodního kamene a jim podobné produkty) nebo kyselinu octovou (například bílý vinný ocet), dávejte přitom pozor, abyste nepřejížděli po spárách, používejte rovněž veškeré prostředky osobní ochrany.
Při čištění nepoužívejte olejová rozpouštědla, kyselinu fluorovodíkovou nebo silně alkalické roztoky (například sodu nebo podobné látky).

Po vyčištění stěny a kontrole, zda řádně vyschla, utěsněte styčná obvodová místa stěny vhodným materiálem, aby nedocházelo k pronikání vody. Z téhož důvodu je nutné stěnu opatřit ochranou proti průsakům vody – natřete spáry impregnačním roztokem na silikonové bázi. Tyto roztoky jsou naprosto průhledné a navíc poskytují další záruku, pokud jde o životnost plochy ze skleněných tvárnic.

Pozn.: Při instalaci tvárnic s pískovaným povrchem musí být krycí ochranná fólie odstraněna až v okamžiku tmelení spár. Případné zbytky lepidla z fólie je nutno odstranit jemnou, neabrazivní houbou a slabým roztokem teplé mýdlové vody nebo, jsou-li tyto zbytky více odolné, acetonem či organickým rozpouštědlem.

Při používání impregnačních tmelů na silikonové bázi a těsnících materiálů je nutno přísně dodržovat pokyny pro uživatele vydané výrobcem.

 

Máte nějaké dotazy ke klasickému zdění luxferových stěn? Neváhejte nás kontaktovat:

CHCI PORADIT SE ZDĚNÍM LUXFER

Využijte možnosti nás kontaktovat rychlým formulářem. 

Nevyplňujte toto pole: