Návody pro montáž luxfer

Návod pro montáž luxfer systémem BlockLock

Krok 1Vodní váhou zkontrolujte, zda podlaha a zeď svírají pravý úhel. Krok 2Lepidlem nalept...

Návod pro klasické zdění luxferových stěn

Materiál potřebný k sestavení stěny: Malta na sklo značky SEVES v bílé nebo šedé barvě Dilatační...